Üyelik Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Online Üyelik Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) www.oyunperest.com.tr uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (kısaca “Site”) tüm haklarının sahibi olan merkezi Portakal Çiçeği Sok. 37/7 Çankaya/ Ankara adresinde bulunan MELA YAYINCILIK VE YAZILIM A.Ş. (OYUNPEREST) ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Üye arasındadır. Üye, Site’ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ek-1 Gizlilik Sözleşmesi ve Ek-2: Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü ve Gizlilik Politikası bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası sayılır.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu

İş Bu Sözleşme, “Üye” ve “Kullanıcı” tarafından www.oyunperest.com.tr  üzerinden alacakları hizmetlerin hüküm, şartlar ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesini düzenlemektedir.

Madde 3. Tanımlar

3.1. Oyunperest : MELA YAYINCILIK VE YAZILIM A.Ş’Yİ  ifade eder.

3.2. Hizmet/Hizmetleri www.oyunperest.com.tr  ve mobil uygulamalarında Üyeler’in bu Sözleşme’de tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Oyunperest tarafından ortaya konulan her türlü hizmeti ifade eder

3.3. “Site” www.oyunperest.com.tr  alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen internet sitelerini ve bağlı mobil uygulamalarını ifade eder.

3.4. “Üye” İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda “Site”ye üye olan ve “Site”de yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

3.5. “İçerik” Site ve/veya herhangi bir  Web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, video, müzik, rakam v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

3.6. “Kullanıcı” “Site”ye erişen üye olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Madde 4.  Oyunperest  Sitesi Hakları

4.1. Oyunperest güvenlik nedeniyle Üye’nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site’den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

4.2. Oyunperest, önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın Site’nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site’nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

4.3. Oyunperest, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye’ye bilgi vermeksizin Site’de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site’ de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

4.4. Oyunperest Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye’ler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.5. İşbu Sözleşme Oyunperest’in hizmet satışı için herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Oyuperest’ten hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

4.6. Oyunperest’in üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Oyunperest kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye’nin kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca Oyunperest bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

4.8. Oyunperest sisteminde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Oyunperest’e aittir.

4.9. Oyunperest, kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

4.10. Oyunperest, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

4.11. Oyunperest, sitede üye’lere sunduğu ücretli hizmetlerin bedeli için Üyeler’ine hizmet bedeli faturası düzenlemekle yükümlüdür. Düzenlenen hizmet bedellerine ait faturanın  efatura/earşiv yoluyla müşterilerin eposta adreslerine gönderilebilir.

4.12. Oyunperest  kendi kontrolünde olan gizli bilgilerin korunması ile ilgili güvenlik sistemlerini kurduracaktır. Bu bilgilerin korunmasında gösterilen gayrete rağmen Oyunperest güvenlik duvarlarının kötü niyetli 3. kişilerce aşılması ve fakat Oyunperest’in  doğrudan kusuru veya kastının olmadığı hallerde Oyunperest’in sorumluluğu doğmayacaktır.

4.13. İşbu Sözleşme kapsamında Oyunperest için yazılan sorumsuzluk kayıtları Oyunperest, çalışanları, uzmanları ve ortaklarına da şamildir.

4.14. Oyunperest  siteyi dilediği zaman inaktif hale getirebilir. Sitenin inaktif hale gelmesi durumunda o zaman kadar ile ilgili Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükler ortadan kalkmaz ve bunlara bir etkisi olmaz. Sitenin inaktif hale getirilmesi halinde Üye ve Kullanıcı herhangi bir tazminat talebinde bulunamazlar. Resmi Makam kararıyla Sitenin inaktif hale getirilmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer.

4.14. Oyunperest sitede (reklam, satış, sponsorluk ile sınırlı olmamak kaydıyla) üçüncü parti internet sitelerinin, uzmanların veya farklı kişi ve firmaların bilgilerini, adreslerini (URL vs) yayınlayabilir ve üçüncü parti internet sitelerine yönlendirmeler yapabilir. Oyunperest,  üçüncü parti sitelerin yayınladığı içeriklerden sorumlu değildir. Bu içerikleri kontrol etmez, doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermez. Erişilen bu sitelerden yapılacak alışverişlerden ve/veya her türlü işlemden doğacak her türlü zarardan Oyunperest sorumlu değildir. Kullanıcı ve Üye bu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı ve Üye, bu içeriklerden ve hizmetlerden dolayı uğradığı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Oyunperest’ten tazminat talep edemez.

4.15. Oyunperest,  Sitedeki içerikleri sadece bilgilendirme amacıyla sunar. Bu içerikler genel bilgi niteliğinde olup kişiye özel çözüm, sonuç, hukuki görüş, tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz.

4.16. Oyunperest sunulan içeriklerin kesin doğruluğunu garanti etmez. Tüm bilgilendirmeler genel tavsiye niteliğinde olup, Oyunperest,  kişiye özel veya birebir çözümler için çocuk doktoruna veya konunun uzmanına başvurulmasını önerir.  Kullanıcı’nın veya Üye’nin herhangi tereddüttü ve/veya çocuğun özel durumu olduğunda, herhangi bir aktivite, etkinlik ve eyleme geçilmeden önce doktora veya konunun uzmanına danışmadan uygulanmamalıdır.

4.17. Oyunperest  Sitede yer alan içerik ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumluluk kabul etmez.

Madde 5. Üye’nin Yükümlülükleri

5.1. Üyelik, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Sadece reşit olanlar üye olabilir. Üye, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Oyunperest tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. 

5.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal e-mail yoluyla Oyunperest ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Oyunperest’e bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

5.3. Üye, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye’leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site’de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5. Üye, Site’yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bunların güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Oyunperest’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

5.6. Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site’nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini, aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Oyunperest’in uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

5.7. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun Oyunperest tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

5.8. Üye, Site’ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, Site’nin ve diğer üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını ve aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Oyunperest’in uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.9. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

5.10. Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

5.11. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgiler sebebiyle veya Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Oyunperest sorumlu değildir.

5.12. Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

5.13. 14 (on dört) günlük cayma süresini kullanarak ödediği ücretin iadesini isteyebilir. 

5.14. Üye ilk 14 günden sonra da üyelik paketi iptal edebilir. Oyuperest  o güne kadar ödemiş olunan üyelik paket ücreti geri iade etmez, kısmi iade yapmaz. Üye isterse paketini son kullanım tarihine kadar kullanmaya devam edebilir.

5.15. Üyeler, Hizmetleri alırken bir rumuz (nick name) kullanabilirler. Söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez. Üyeler, Hizmetleri alırken birbirlerine rumuzları ile ve genel ahlak ve iyi niyet kurallarına göre hitap ederler.

5.16. Üye, Sitede yaptığı tüm işlemlerin ve bu hesaptan girilmiş olan tüm içeriğin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.17. Üye, üyeliklerini iptal etmek ve paketleri değiştirmek için web sitenden veya mobil uygulamalardan “Hesabım” ve sonra Üyelik  İşlemleri sayfasından yapabilirler.

5.18. Kullanıcı’nın ve Üye’nin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır.

5.19. Kullanıcı ve Üye, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.20. Kullanıcı ve Üye, Sitede sunulan bilgilerin zaman içerisinde geçerliliklerini kaybedebileceklerini ve/veya değişebileceğini baştan kabul eder.

5.21. Üyeler, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Oyunperest’e atfedilebilecek her türlü sorumluluk karşısında; Üye’ler ve Kullanıcı’lar, Oyunperest’i şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

5.22. Kullanıcılar ve Üyeler, Sitede tüm etkileşimli ortamları kullanırken ya da herhangi bir iletişim biçimini kullanırken Oyunperest’e telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan bir lisans vermiş olduklarını ve bu lisans kapsamında Oyunperest’in  her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak gibi bütün mülkiyet haklarını kullanma imkanına sahip olacağını baştan kabul ve taahhüt ederler. Hiçbir ücret talep edemezler.

Madde 6. Hizmet Teslimi ve Ücret İadesi

6.1. Kullanıcı- Üye ilgili formları doldurduktan, sözleşmeleri onaylayarak üyelik ücretini ödediğinde hizmet teslimi başlar.

6.2. Kullanıcı-Üye 14 (on dört) günlük cayma süresini kullanarak ödediği ücretin iadesini isteyebilir.  Bu süre aşıldığında herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

Madde 7. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1. Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu Site’deki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Oyunperest veya sözleşme yoluyla Oyunperest’e lisans verenlere aittir. Üye, Oyunperest yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriğini dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site’nin Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Oyunperest’in uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Oyunperest’ten talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, Oyunperest’e derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

7.2. Oyunperest’in Site Hizmetleri, Site bilgileri, Site’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site’nin ticari markaları, Site’nin ticari görünümü ve/veya Site’ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.3. Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

7.4. Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

7.5. Üye’ler Site’nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Oyunperest’in rücu hakkı saklıdır.

Madde 8. Sorumluluk

8.1. Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Oyunperest gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle Oyunperest’ten hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

8.2. Oyunperest hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.

8.3. Oyunperest’in ağır kusuru veya kastı haricinde, Üye’nin doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.4. Oyunperest sitesindeki  her türlü içeriğin Kullanıcı ve Üye tarafından yanlış anlaşılmasından veya hatalı kullanılmasından doğabilecek dolaylı ya da doğrudan oluşabilecek zararlardan mesuliyet kabul etmez.

Madde 9. Üyelik İptali ve Sözleşme’nin Feshi

9.1. Üye’nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda Oyunperest herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek Üye’nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye’nin Site’den aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Oyunperest’ten hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. Oyunperest doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

9.2. Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Oyunperest’ten hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez. 

Madde 10. Sözleşme’nin Süresi

İşbu Sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Oyunperest veya Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Madde 11. Muhtelif Hükümler

11.1. Üye, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üyeliğin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Oyunperest  tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Üye’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Oyunperest sorumlu değildir.

11.2. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Oyunperest işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, oyunperest için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için oyunperest’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve oyunperest’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

11.4. Oyunperest  Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

11.5. İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda Ankara Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir.

11.6. Üye Site’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, Sözleşme’nin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

Ticari Elektronik İleti Onay Formu

Ad-Soyad :

Tel No :

E-mail :

İşbu formda yer alan ve şahsıma ait olan telefon numarası ve elektronik posta adresine indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere aşağıda seçilmiş vasıtalar kullanılarak iletilmesini ve şahsıma ait söz konusu bilgilerin MELA YAZILIM VE YAYINCILIK  A.Ş. (“OYUNPEREST”) bağlı şirketleri ile çalışanları, anlaşmalı olunan danışmanlar gibi ifa yardımcılarıyla paylaşılacağını kabul ve beyan ederim.

SMS/ E-mail/ Telefon